Jelena

Jelena ima 28 godina. Radi kao nastavnica francuskog jezika.

U budućnosti, Jelena vidi Srbiju kao jednu tolerantnu državu u kojoj se ljudi oslanjaju jedni na druge. “Ja sam uvek optimista i verujem da sve može da se popravi. Srbija kakvu vidim u budućnosti je jedna zemlja u kojoj je tolerancija na većem nivou, i u kojoj se ljudi oslanjaju jedni na druge. Mislim da nam je potrebno da se malo okrenemo sebi samima i da probleme koji se tiču države ostavimo onima koji su zaduženi za njihovo rešavanje. Verujem da bi onda Srbija bila bolje mesto za život.”

Jelena smatra da su istorija i prirodne lepote Srbije nešto što je pozitivno. “Prvo što me asocira na pozitivno jeste pozadinska priča same države. A kad to kažem mislim na našu istoriju i na kulturni značaj naše zemlje koji je bitan ne samo za nas, već i za svet. Druga stvar jeste priroda Srbije, naš geografski položaj.”

Niska stopa nataliteta je s druge strane negativna strana Srbije. “Po mom mišljenju zabrinjavajuće je to što je stopa mortaliteta veća nego stopa nataliteta. Morala bih to da izdvojim kao jedini problem jer da bi moglo da se razvija društvo, potrebno je mladih.”

Jelena voli da slika i piše čime izražava svoju umetničku stranu.

Nema komentara

    Vaš komentar

    EnglishSrpski