Kenan

Kenan ima 45 godina. Direktor je nevladine organizacije za edukaciju Roma. Takođe, predaje romski jezik.

Zemlja socijalnog i ekonomskog blagostanja je zemlja u kojoj bi Kenan voleo da živi. „Zemlja u kojoj postoji socijalno i ekonomsko blagostanje, stabilna zemlja bez nacionalnih trzavica, bez toga da se vidi ko je koje nacionalne pripadnosti. Da ne postoje apsolutno nikakve međurasne i međuklasne razlike, da ne postoji korupcija i da svi ljudi mogu u njoj da žive. To može da se postigne, jer je ovo jedna jako bogata zemlja, jedna jako fina zemlja.“

Identitet i pripadnost koju neko oseća prema zemlji u kojoj se rodio je pozitivna strana Srbije. „Rođeni smo ovde, živimo ovde, to je jedna pozitivnost. Navikli smo da budemo ovde, to je još jedna pozitivnost. Ali sve je to nešto što je uslovno stečeno. Znači, kad se rodiš u nekoj zemlji, nebitno o kojoj zemlji da se radi, jednostavno ti pripadaš tamo i osećaš svoj identitet.“

Razvijen nacionalizam prema manjinskim narodima je loša strana Srbije. „Razvijen nacionalizam posebno prema manjinskim zajednicama je izražen. Jako je loše da političari stvaraju tenzije, samim tim što rade na partijskom zapošljavanju i ne gledaju ono što bi trebalo, a to je da angažuju i da uposle mlade ljude koji pripadaju nekim kategorijama, i na taj način da prave balans. Moramo balansirati u ovoj državi. Mi znamo kakva je ekonomija u našoj državi, koja je stopa siromaštva, i koliko imamo siromašnih kuhinja, ali znamo i kako bi trebalo da bude. Situacija je takva da se moramo prilagoditi i gledati jedni druge.“

Kenan je svojim trudom i svojim radom uspeo da se iskobelja iz standarda koji ga okružuje, uspeo je da se edukuje, a samim tim da pokaže svojim primerom drugima iz njegove zajednice i da im pomogne da i oni isto to urade.

Nema komentara

    Vaš komentar

    EnglishSrpski