Marija

Marija ima 28 godina. Završila je Pravni fakultet u Nišu. Radi kao advokat u oblasti krivičnog prava.

Zemlja u kojoj su mladi podržani, a stari obezbeđeni, je zemlja u kojoj bi Marija volela da živi. „Ja bih zaista bila u idealnoj zemlji kada bi pitanje pomaganja mladih i obezbeđivanja starih bila regulisana. Takođe, sve životinje bi bile sklonjene sa ulice. Ljudi bi imali normalne plate.“

Toplina ljudi i razvoj koji počinje da bude primetan na jugu Srbije su pozitivne strane Srbije. „Ono što je meni najpozitivnije u ovom gradu su ljudi koji su topli, ljubazni i prijatni. Uvek ćete naći nekog ko će hteti da vam pomogne bez neke protivusluge. Drugo što bih navela kao dobru stvar jeste da je Niš u poslednje vreme počeo da se razvija. U svakom gradu, pogotovu u manjim gradovima, imate tabor ljudi koji se bore da nešto urade za taj grad. Imam možda sreću da sam u društvu baš tih ljudi koji se bore da nešto promene na bolje. Generalno, centralizacija, da sve ide za Beograd i da sve vuče ka severu je i dalje prisutna, to nije promenjeno u velikoj meri. Ali ipak ljudi su počeli da osećaju nešto i za ovaj grad.“

Nebriga o životinjama i malo ulaganje u omladinu su negativne strane Srbije. „Što se tiče tih negativnih strana, po meni najveći problem je što je komunalna delatnost ovog grada [vezana za životinje] neuređena. O ovome niko ne brine, niko ne utiče na to da se podigne svest ljudi o sterilizaciji životinja, o izbacivanju životinja na ulicu. Mi imamo sve veći broj krivičnih prijava za zlostavljanje životinja. Što je sa jedne strane i dobro jer su ljudi konačno stekli svest da je to nešto što treba prijaviti. S druge strane, mislim da se u omladinu veoma malo ulaže.“

Marija je otvorena, voli da komunicira sa ljudima, voli svoj posao, neposredna je i pravedna. Voli životinje i voli da pomaže drugima što i čini kroz svoje zalaganje preko različitih grupa bez ikakve naknade.

Nema komentara

    Vaš komentar

    EnglishSrpski