Zoran

Zoran ima 58 godina. Bavi se preduzetništvom od 1989. godine. Predsednik je Lovačkog udruženja Ponišavlje, a ujedno i  član Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije. Lovstvom se bavi ne samo kao lovac, već i kao volonter koji ulaže trud zarad unapređenja lovstva u Srbiji. Sa velikim zadovoljstvom radi na očuvanju i zaštiti prehrane divljači.

Uređena država koja je članica Evropske unije je Srbija kakvu bi Zoran voleo da vidi u budućnosti. “Voleo bih da živim u jednoj, pre svega, zakonski uređenoj zemlji. Sudstvo i školstvo treba poboljšati, zdravstvo kao primarno, jer su te institucije od izuzetne važnosti za nas kao ljude i stanovnike jedne zemlje. Država koju volim trebalo bi da uđe u Evropsku uniju prevashodno iz razloga kako bi se zakoni zaista počeli primenjivati u Srbiji, jer ako postoje samo na papiru a ne primenjujemo ih, onda to nema nikakvog smisla. “

Kao neko ko je putovao i upoznao različite krajeve Srbije i drugih delova sveta, veoma je ponosan na svoj nacionalni identitet. „Mene pre svega ponosnim na Srbiju čini to što sam Srbin i što volim svoju zemlju. Voleo sam putovanja i putovao sam,  svuda i uvek, ponosan, bez obzira na to kakva je moja zemlja bila ili kakvo mišljenje drugi imali o njoj. Gledajući sa geografskog aspekta, Srbija je predivna zemlja, sa prirodnim bogatstvima i lepotama poput reka, jezera, planina u čemu sam i sam imao prilike da uživam.“

Neiskorišćenost lepote Srbije u turističke svrhe je jedna od mana. “Te izvanredne, nama pružene lepote zemlje su nešto što mi lično nismo dovoljno iskoristili, dok uz malo truda, reklama putem medija i elektronski dostupnih sredstava, na polju turizma možemo videti boljitak i dobrobit u poslovanju.”

Ono što je takođe nedostatak zemlje je njen neuspeh da podstakne preduzetništvo. “Duh preduzetništva ne sprečava niko i ništa, dok bi ga određeni zakoni na neki način pospešili. Mislim da poboljšanje leži u činjenici da promena uslova rada u okruženju može doprineti razvoju preduzetništva. Država sa svoje strane delovanja nikoga ne sputava u radu, ali isto tako kroz subvencije i druge vidove podsticaja, može uraditi mnogo više.”

Zoran se trudi da bude korektan u svemu, oštar je u diskusijama, uvek iznosi činjenice onako kako misli da jesu i bez uvijanja. Sa druge strane bezrezervno je spreman za saradnju i podršku, zbog čega uvek dobija pohvale i priznanja, pogotovo kada se radi o Lovačkom savezu Srbije.

 

Nema komentara

    Vaš komentar

    EnglishSrpski