Aleksandra

Aleksandra ima 43 godine. Radi kao programerka.

Srbija sa većim stepenom obrazovanja je zemlja kakvu bi Aleksandra volela da vidi u budućnosti.  Takođe, ljudi bi trebalo da provode manje vremena uz popularne reality programe koji se emituju na pojedinim televizijama s obzirom da, sudeći po komentarima koje postavljaju, ovakve vrste progama stvaraju osećaj zgroženosti kod gledalaca. „Srbija bi trebala imati malo obrazovanije ljude. Danas sam čitala komentare na 24-oro časovni reality program, svi su zgranuti takvim sadržajima, a s druge strane, svi gledaju već godinama ovakve programe!“

Ljudi i njihova iskrenost su pozitivna, a u isto vreme i negativna strana Srbije. „Pozitivna strana Srbije su porodica, prijateljstvo i iskrenost, čini mi se. S druge strane ta preterana iskrenost prelazi u naivnost. Mi bismo sve radili, dali, verovali bismo u sve.“

U slobodno vreme Aleksandra uči francuski jezik. Voli da putuje i voli ljude generalno. Voli svoj posao koji možda i nije dobro plaćen, ali u smislu slobodnog vremena ona može da vodi jedan normalan život.

Nema komentara

    Vaš komentar

    EnglishSrpski